Mobile Menu Toggle

Privātuma politika

Privātuma politika

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā

Ārsta Viktora Vestermaņa privātprakse IK (turpmāk tekstā – “Prakse”), Reģistrācijas Nr. 40002036093, adrese Kr. Barona iela 93-24, Rīga, LV 1001 .

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem – turpmāk tekstā “Pacienti”).

Prakse ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus  un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?
Prakse izmanto Jūsu personas datus, lai veiktu Pacientu pierakstu pie ārsta vai atbildētu uz Pacientu uzdotajiem jautājumiem.

Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?
Prakse apstrādā klienta personas datus, kad Pacients tos ir sniedzis kā savu kontaktionformāciju, lai ar Pacientu varētu sazināties Prakses darbinieki.
Personas datu kategorijas: e-pasta adrese, telefona nr., vārds, uzvārds.
Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties saņemt atbildi uz Jūsu iesniegto tiešsaistē iesniegto jautājumu vai ziņu. Jums ir iespēja atteikties no vēstuļu saņemšanas.

No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?
Personas dati tiek saglabāti tikai gadījumā, ja esat izvēlējies tiešsaistē nodot ziņu Dr.Vestermanim.

Kur un kā mēs apstrādājam personas datus?
Prakse apstrādā klienta personas datus, kad Pacients tos ir sniedzis tiešsaistē, kā savu kontaktionformāciju, lai ar Pacientu varētu sazināties Prakses darbinieki.

Kam mēs nododam personas datus?
Prakse nenodod personas datus trešajām personām.

 Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Prakse glabā personas datus

– kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?
Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt Praksi papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar Prakses juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem.

Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas jūsu klienta tiesības to atsaukt?
Jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei, lietojot mājaslapu www.drvestermanis.lv .

Kā mēs ar jums sazināmies?
Prakse sazinās ar Pacientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

Jaunumu nosūtīšana
Jaunumu nosūtīšanu Prakse veic, ja ir saņemta Klienta piekrišana. Klients var pierakstīties Jaunumiem tiešsaistē, mājaslapā www.drvestermanis.lv .

Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
Prakses tīmekļa vietnē tiek izmantoti Google Analytics pakalpojumi, lai ievāktu lietotāju aktivitāšu statistiku un pilnveidotu mājaslapas darbību. Šī procesa ietvaros Prakse nevāc papildus personas datus, bet šādus datus (piem. Pacienta IP adresi un interneta resursu lietošanas vēsturi) var ievākt kompānija Google. Lai uzzinātu vairāk, lūgums apskatīt uzņēmuma Google privātuma politiku saistībā ar Google Analytics rīku.

Prakse patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

 

Atpakaļ uz sākumu