Sāpes var pieveikt!

Atklājot šo sleju vispirms jāpaskaidro kas ir ārsts algologs. Algoloģija ir medicīnas nozare, kuras uzdevums ir sāpju izpēte un ārstēšana. Tātad –algologs ir ārsts, kurš nodarbojas ar sāpju iemeslu noskaidrošanu un sāpju remdināšanu.

Bet vai tad sāpju remdēšana nav visu medicīnisko specialitāšu tiešs uzdevums?

Gan jā, gan nē.

Sāpes ir cilvēku bieds, nereti – lāsts. Bet no otras puses – sāpes ir mūsu sabiedrotais. Tās brīdina par briesmām: uzmanies – karsts! Esi piesardzīgs –  ass!

Tātad, attieksme pret sāpēm nav viennozīmīga. Taču neapstrīdams fakts (un to apliecina katra cilvēka pieredze), ka ilgstošas, neatlaidīgas sāpes ir mokošas, mazina darba spējas, traucē realizēšanos savā profesijā, ģimenes dzīvē, sabiedrībā, citiem vārdiem – neļauj dzīvot pilnvērtīgu, cilvēka cienīgu dzīvi.

Ja sāpju avots ir atpazīts, pastāv iespēja sāpju avotu likvidēt ar medikamentiem, procedūrām vai talkā jāaicina ķirurgi.

Taču ir situācijas (un tās nav retums), kad sāpju iemeslu identificēt nav iespējams, vai arī tā neitralizācija ir apgrūtināta.  Šajos gadījumos talkā nāk algologs.

Jūs jautāsies, ar kādiem līdzekļiem algologs var novērst sāpes?

Algologa arsenāls ir ļoti plašs. Tas iekļauj diagnostiskas darbības, psiholoģisko atbalstu, medikamentu,  fizio un fizikālo procedūru nozīmēšanu un pat invazīvas manipulācijas (pretsāpju blokādes, mazinvazīvās operācijas).

Muguras un ekstremitāšu sāpju cēloņi ir daudzveidīgi. Noskaidrojot patieso sāpju iemeslu, ārsts sadarbībā ar pacientu izstrādā sāpju novēršanas programmu, kuras īstenošanā liela loma ir pacienta aktīvai dalībai.

Vairumā gadījumu svara normalizācija, stājas korekcija, medikamentu lietošana, samērīgas fiziskās aktivitātes un tehnisko palīglīdzekļu lietošana spēj būtiski mazināt sāpes un uzlabot dzīves kvalitāti.

Sāpes var un vajag pieveikt!